ATESTATŲ ĮTEIKIMO ABITURIENTAMS PROGRAMA
2020 – 08 – 08
(ŠEŠTADIENIS)


14.00 val. – LXXXI (81) laidos abiturientai susirenka į gimnaziją, pasirašo Brandos atestatų ir jų priedų išdavimo apskaitos lape (fojė) ir gimnazijos Laidų knygoje (muziejuje).
14.40 val. – Fotografavimasis prie gimnazijos.
15.00 val. – LXXXI (81) laidos atestatų įteikimo iškilmės Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus aikštėje:
*Sveikinimo kalbos (gimnazijos direktoriaus, svečių, abiturientų ir abiturientų tėvų atstovų),
*Atestatų įteikimo ceremonija (pakviesti klasės abiturientai ateina, pasiima atestatus ir sustoja prie gimnazijos vėliavos; visos klasės abiturientai, gavę atestatus, fotografuojasi ir sugrįžta į savo vietas),
*Tėvelių, giminaičių, draugų individualūs sveikinimai.


Gimnazijos administracija ir Tėvų organizacinis komitetas

 

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Nuoroda į pagrindinį skelbimą:

 https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/kupiskio-rajono-savivaldybe-r1mu.html

 Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt arba registruotu laišku iki 2020 m. lapkričio 17 d. įskaitytinai Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistei Snieguolei Vairienei, Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 513, mob. tel. 8 613 30368. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 30 d.

 Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. gruodžio 1 d.

 Nacionalinė švietimo agentūra, skirdama vertinimo laiką, pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui būtina užsiregistruoti per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020-08-05).

Projektas ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis“

 Birželio 26 dieną 13.00 valandą Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos sporto aikštyne vyko sporto rėmimo lėšomis finansuojamo sporto projekto ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis'' Nr.SRF -FAV -2019- 1 -0309 lauko treniruoklių atidarymo renginys.

Birželio 14 dienos paminėjimas

 Istorinės atminties akcijoje, Gedulo ir vilties dienos renginyje Kupiškio Lauryno Stuokos -Gucevičiaus aikštėje skambėjo ir gimnazisčių atliekamos dainos.

Paskutinio skambučio šventė

 Tik nuo mūsų pačių kūrybiškumo priklausė, kaip vyks šių metų pavasario karantino sąlygomis gimnazijos abiturientų paskutinio skambučio šventė.