Moksleivių konkursas ,,Meka“

 KTU Matematikos ir gamtos mokslų, Ekonomikos ir verslo fakultetai bei AB ,,Swedbank“ jau penktą kartą organizavo moksleivių verslumo skatinimo konkursą ,,Meka 2019“.

Programos ,,Kultūros pasas“ renginiai

 Kultūros pasas - priemonė, leidžianti mokiniams valstybės lėšomis lankytis įvairiuose kultūros ir meno renginiuose.

Jungtinis choras (Visagino padalinys)

 Pavasarį, balandžio mėn., Lietuvos Jungtinis vaikų choras susitiko vėl. Ruošėmės vaikų ir jaunimo chorų festivaliui – konkursui ,,Mes Lietuvos vaikai“.

Muzika Kupiškio marių spindesy

 Birželio 1d. vyko Kupiškio kultūros centro projekto ,,Marios šiapus ir anapus“ šventė.

Atsisveikinimas su KUBU

 Pasitikdami vasaros atostogas antrų klasių mokiniai kartu su matematikos mokytojais ir kuratore bei mokiniais iš Alizavos pagrindinės mokyklos birželio 18 dieną vyko į Vilnių.