2019 – 2020 mokslo metų pradžia

 Rugsėjo 2-osios rytą prie gimnazijos jau klegėjo jaunų žmonių būrys. Šiltas, saulėtas rytas, susitikimas su draugais, vasaros atostogų įspūdžiai, puiki nuotaika visus lydėjo Naujų mokslo metų pradžios šventės metu.

Fotografijų paroda

 Gimnazijos pirmame aukšte eksponuojamos fotografijos visus kviečia prisiminti vasaros pradžią prie Kupiškio marių.

Moksleivių konkursas ,,Meka“

 KTU Matematikos ir gamtos mokslų, Ekonomikos ir verslo fakultetai bei AB ,,Swedbank“ jau penktą kartą organizavo moksleivių verslumo skatinimo konkursą ,,Meka 2019“.

Programos ,,Kultūros pasas“ renginiai

 Kultūros pasas - priemonė, leidžianti mokiniams valstybės lėšomis lankytis įvairiuose kultūros ir meno renginiuose.

Jungtinis choras (Visagino padalinys)

 Pavasarį, balandžio mėn., Lietuvos Jungtinis vaikų choras susitiko vėl. Ruošėmės vaikų ir jaunimo chorų festivaliui – konkursui ,,Mes Lietuvos vaikai“.