Muzika Kupiškio marių spindesy

 Birželio 1d. vyko Kupiškio kultūros centro projekto ,,Marios šiapus ir anapus“ šventė.

Atsisveikinimas su KUBU

 Pasitikdami vasaros atostogas antrų klasių mokiniai kartu su matematikos mokytojais ir kuratore bei mokiniais iš Alizavos pagrindinės mokyklos birželio 18 dieną vyko į Vilnių.

Biologijos ir geografijos ekspedicija

 Birželio 10 ir 11d. Ig klasės mokiniai dalyvavo biologijos ir geografijos ekspedicijoje.

Padėkos kelionė

 Birželio 11d. gimnazistai vyko į Padėkos kelionę. Į šią pažintinę kelionę buvo pakviesti geriausiai besimokantys mokiniai, šiais mokslo metais aktyviausiai dalyvavę meninėje ir sportinėje veikloje, įvairių olimpiadų, konkursų nugalėtojai. Kelionė buvo suplanuota į vieną seniausių Lietuvos miestų – Kėdainius. 

Ekspedicija po Šiaurės Lietuvą

 Birželio 6 dieną 16 gimnazijos mokinių dalyvavo socialinių mokslų ir matematikos ekspedicijoje po Šiaurės Lietuvą.