Prašymas dėl mokytojų apdovanojimo mero padėkos raštu

Rekomendacija dėl ministerijos apdovanojimo padėkos raštu

Kupiškio rajono savivaldybės mero  2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. MV-54 potvarkiu Kupiškio rajono savivaldybės padėkos raštu apdovanoti:

Alvydas Žiulpa, matematikos mokytojas metodininkas – už paveikų pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Kompleksinis matematinių kompetencijų ugdymo modelis KUBAS“ įgyvendinimą ir gerus mokinių matematikos akademinius pasiekimus;
Audronė Lapeikienė, matematikos vyresnioji mokytoja – už paveikų pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Kompleksinis matematinių kompetencijų ugdymo modelis KUBAS“ įgyvendinimą;
Asta Vėžytė, matematikos mokytoja metodininkė – už paveikų pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Kompleksinis matematinių kompetencijų ugdymo modelis KUBAS“ įgyvendinimą;
Elvyra Kavoliūnienė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, III gimnazijos klasių kuratorė – už paveikų pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Kompleksinis matematinių kompetencijų ugdymo modelis KUBAS“ įgyvendinimą;
Loreta Šilinienė, chemijos mokytoja metodininkė – už gerus mokinių chemijos akademinius pasiekimus;
Aldona Bočiulytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – už gerus mokinių lietuvių kalbos akademinius pasiekimus;
Jurgita Valauskienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė – už tvarią lyderystę užtikrinant puikius mokinių anglų kalbos akademinius pasiekimus.