Atnaujinta 2020-11-20

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Vaiko gerovės komisija (VGK) 

Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Mokinių apskaitos (lankomumo) tvarkos aprašas

Zita Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Užsienio kalbos, menų technologinio ugdymo ir kūno kultūros skyriaus vedėja, atsakinga už krizių valdymo veiklos sritį –komisijos pirmininkė.

Audronė Matuzevičienė, socialinė pedagogė, atsakinga už įtraukiojo ugdymo bei smurto bei patyčių prevencijos veiklos sritį – komisijos pirmininkės pavaduotoja. 

Kristina Vainienė, gimnazijos II kategorijos psichologė, atsakinga už krizių valdymo bei smurto ir patyčių  prevencijos veiklos sritis – komisijos narė

Psichologės K. Vainienės darbo laikas

Gimnazijos psichogės  teikiamų paslaugų aprašas

Psichologės teikiamos paslaugos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu

Paauglystės tarpsniai: I klasė    II klasė     III klasė     IV klasė

Psichologinė pagalba krizės atveju 

Tėvų linija

Edita Martinenkienė, gimnazijos bendruomenės slaugytoja, atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narė.

Jūratė Šepetienė, prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja, I gimnazijos klasių kuratorė,  atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

Janina Vildžiūnienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, II klasių kuratorė, atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narė.

Vilma Venslavė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, III klasių kuratorė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

Elvyra Kavoliūnienė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, profesijos patarėja, IV  gimnazijos klasių kuratorė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prenencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į smurtą ir patyčias planas

Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma

Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka

Socialinės-pilietinės veiklos organizvimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos

Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba - www.kupiskiopmmmc.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras - www.sppc.lt
Paramos vaikams centras - ww.pvc.lt
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ - www.gelbvaik.lt
Vaiko raidos centras - www.raida.lt
Jaunimo linija – www.jaunimolinija.lt
VŠĮ „Vaikų linija“ - www.vaikulinija.lt
Pagalba vaikams - www.pagalbavaikams.lt
Be patyčių - www.bepatyciu.lt
Saugesnis internetas - www.draugiskasinternetas.lt
Lietuvos AIDS centras - www.aids.lt
Prekyba žmonėmis – www.prekybazmonemis.lt
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos - www.policija.lt
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - www.nkd.lt