Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

2019 metais įsigyti vadovėliai

Finansinių atsakaitų rinkinys gruodžio 31 d,

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018m. rugsėjo 30d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2018m. rugsėjo 30d. duomenis

Finansinės būklės atsaskaita pagal 2018m. birželio 30d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018m. kovo 31d. duomenis

 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės atskaitomybės ataskaitos 2017-09-30

Gimnazijos ataskaitos 2017-06-30 

1 forma 2 ketvirtis

2 forma VD 2017-06-30

2 forma  VD  prek. 2017-06-30

2 forma PI 2017-06-30

2 forma B 2017-06-30

2 forma MK 2017-06-30

2 forma MK-U 2017-06-30

Lydraštis 2 forma, 1 forma 2017-06-30