Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. kovo mėn. 31d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. gruodžio mėn. 31d.

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaita 2018 m.(forma Nr.2)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Pažyma apie įsiskolinimų 2017-12-31 grąžinimą 2018 metais

1 forma 2018 m.

1 forma III ketvirtis

2 forma (B) 2017-09-30

2 forma (MK) 2017-09-30

2 forma (U) 2017-09-30

2 forma (VD) 2017-09-30

2 forma (VD prek.) 2017-09-30

2 forma (PI) 2017-09-30

Lydraštis 2 forma, 1 forma 207-09-30