Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybės švietimo strategija

Lietuvos pažangos srategija „Lietuva 2030“

Geros mokyklos koncepcija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas