Atnaujinta 2018-07-10

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

bruto (neatskaičius mokesčių)

Darbuotojų pareigos

2017 metų 

vidurkis

2017 metų

IV ketvirtis

2018 metų

II ketvirtis 

Gimnazijos administracija 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojai,skyrių vedėjos)

1167,78 Eur 1264,13 Eur 1174,65 Eur
Pagalbos mokiniui specialistai 795,34 Eur 861,64 Eur 763,41 Eur
Mokytojai 952,24 Eur 1030,85 Eur 894,56 Eur
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai 433,57 Eur 444,80 Eur 464,91 Eur