Atnaujinta 2018-10-10

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

bruto (neatskaičius mokesčių)

Darbuotojų pareigos

2017 metų 

vidurkis

2018 metų

II ketvirtis

2018 metų

III ketvirtis 

Gimnazijos administracija 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojai,skyrių vedėjos)

1167,78 Eur 1174,65 Eur
1174,65 Eur
Pagalbos mokiniui specialistai 795,34 Eur 763,41 Eur 809,46 Eur
Mokytojai 952,24 Eur 894,56 Eur 970,40 Eur
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai 433,57 Eur 464,91 Eur 464,91 Eur