Atnaujinta 2019-07-10

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

bruto (neatskaičius mokesčių)

Darbuotojų pareigos

2018 metų 

vidurkis

2018 metų

IV ketvirtis 

2019 metų

II ketvirtis

Gimnazijos administracija 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojai,skyrių vedėjos)

1180,59 Eur
1198,42 Eur
 1454,49 Eur
Pagalbos mokiniui specialistai  883,25 Eur 1196,70 Eur  1198,27 Eur
Mokytojai 998,41 Eur 1234,11 Eur  1353,69 Eur
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai 464,91 Eur 464,91 Eur  634,82 Eur