Atnaujinta 2019-01-02

Administracija 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjai:

Zita Sabaliauskienė, direktorius pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija (0,25 et.)

Zita Sabaliauskienė, Užsienio kalbų, menų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja (0,75 et.)

Vaduoja ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją Irmą Vyšniauskienę (0,45 et.)        

Funkcijos

Z.Sabaliauskienės darbo laikas:

Pirmadienį

7.00-12.00, 12.30-19.30

Antradienį

7.00-12.00, 12.30-14.00, 15.00-19.30

Trečiadienį

7.00-12.00, 12.30-14.00, 15.00-19.30

Ketvirtadienį

7.00-12.00, 12.30-19.30

Penktadienį

7.00-12.00, 12.30-18.30 

 

Asta Martinkienė, direktorius pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija (0,25 et.)

Asta Martinkienė, Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų skyriaus vedėja (0,75 et.)

Funkcijos

A.Martinkienės darbo laikas:

Pirmadienį

7.00-12.00, 12.30-19.30

Antradienį

7.00-12.00, 12.30-13.00, 14.00-17.30

Trečiadienį

7.00-8.00, 11.40-12.10, 12.40-18.40

Ketvirtadienį

7.00-8.00, 11.00-12.00,12.30-13.00, 14.50-19.50

Penktadienį

7.00-8.50, 14.50-18.00

 

Irma Vyšniauskienė, direktorius pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija (0,25 et.)

Irma Vyšniauskienė, Tiksliųjų ir gamtos mokslų skyriaus vedėja (0,75 et.)

Funkcijos

I.Vyšniauskienės darbo laikas: Nuo 2018-12-01 nėštumo ir gimdymo atostogose