Atnaujinta 2020-09-10

administracija

  Ugdymą organizuojančio skyriaus ir ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjai:

    Zita Sabaliauskienė,

   direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1 et.) ,

    Funkcijos

    Irma Vyšniauskienė,

    direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1 et.),

    Funkcijos

    Rimantas Jocius,

   ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas (1 et.)

   Funkcijos