Apie savanoriavimą

 Rugsėjo 4d. gimnazijoje vyko susitikimas su Jaunimo savanoriškos tarnybos konsultantu Roku Bėliaku.

 Buvęs gimnazistas pateikė informaciją trečių ir ketvirtų klasių mokiniams apie jaunimo savanorišką tarnybą, kurios metu galima gauti 0,25 stojamojo balo, pasirinkus pirmosios pakopos studijas. Tai galima padaryti pasirašius sutartį su savanorius priimančia organizacija ir savanoriaujant per savaitę 10 val. visus šešis mėnesius nuo rugsėjo 15d. Paaiškino, kur reikia kreiptis, norint savanoriauti, supažindino su akredituotomis organizacijomis, kuriose galima atlikti savanorišką tarnybą.
 Svečias supažindino ir su organizacija Solidarumo Korpusas. Bendradarbiaujant su šia organizacija galima išvykti į tarptautinius mainus nuo 2 iki 12 mėnesių. Taip pat supažindino su mainų nauda.

Danielė Einorytė, IVc klasė

100 1061 100 1062 

Autorės nuotraukos