2019 – 2020 mokslo metų pradžia

 Rugsėjo 2-osios rytą prie gimnazijos jau klegėjo jaunų žmonių būrys. Šiltas, saulėtas rytas, susitikimas su draugais, vasaros atostogų įspūdžiai, puiki nuotaika visus lydėjo Naujų mokslo metų pradžios šventės metu.

 ,,Žmogus nuolat kelyje: jis eina, skuba, klumpa, keliasi, seka paskui kitus, aplenkia ir lygiuojasi į juos. Žmogus tobulėja, nes kuria. Eik savo keliu, siek savo tikslų“. Tokiais žodžiais gimnazistus pasitiko direktoriaus pavaduotoja Zita Sabaliauskienė.
 Su naujų mokslo metų pradžia visus gimnazistus ir jų mokytojus pasveikino gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, rajono mero pareigas laikinai einantis vicemeras Algirdas Notkus, linkėdami prasmingo bendro darbo, pažinimo džiaugsmo, daug atradimų, naujų patirčių. Taip pat linkėjo nepasiklysti galimybių šalyje ir drąsiai bei ryžtingai siekti savo tikslų.
 Gimnazijos mokinių parlamento prezidentė Augustina Zabukaitė gimnazijos pirmokams linkėjo nepasiklysti mokyklos labirintuose, nes pirmaisiais metais jie atrodo tokie neįkandami, antrokams gimnazistams linkėjo suorganizuoti linksmas krikštynas mokyklos naujokams ir, be abejo, puikiai išlaikyti PUPP patikras, trečiokams - suorganizuoti patį geriausią šimtadienį ir išleistuves abiturientams, na, o ketvirtokams – neskubėti atsidžiaugti mokykla, suspėti padėkoti mokytojams ir parodyti geriausius rezultatus egzaminuose.
 Šventinės ceremonijos metu buvo pakelta Lietuvos Respublikos vėliava, sugiedoti valstybės ir gimnazijos himnai.
 Renginį vainikavo šventinis gimnazistų srautų įėjimas į gimnaziją. Ketvirtokų sraute – 102 abiturientai, trečiokų – 72 mokiniai, antrokų – 98 mokiniai, pirmokų – 98.
 Šių mokslo metų gimnazijos šūkis: Laisvė kurti, tobulėti ir būti atsakingam. Taigi, mielas Gimnaziste, nebijok atsiskleisti, padėk kitiems ir niekada nenustok kurti, nes Tu – ATEITIS!

Augustina Zabukaitė, IIIc klasė, mokinių parlamento prezidentė

2019090209 2019090210 

2019090212 2019090214 

 2019090220 2019090228 

Rimanto Jociaus nuotraukos