Drožėjų konkursas

 Gegužės mėnesio pradžioje vyko tradicinis kasmetinis Kupiškio raj. mokyklų 7-12 klasių mokinių medienos drožimo ir deginimo konkursas.

 Jame dalyvavo Alizavos pagrindinės mokyklos, P. Matulionio progimnazijos ir mūsų gimnazijos mokiniai. Iš viso konkurse dalyvavo 11 mokinių. Du mokiniai degino, kiti drožinėjo, pasirinko ornamentinę arba bareljefinę drožybos rūšį.
Mokiniai į konkursą atsivežė savo įrankius ir ruošinius. Konkursiniam darbui atlikti buvo skirtos trys valandos.
 Konkurso laureatais tapo Ugnė Užusienytė, Alizavos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė, Meda Rožėnaitė, P. Matulio progimnazijos 8 klasės mokinė, ir Matas Sankauskas, Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos III klasės mokinys.
 Visų konkurse dalyvavusių mokinių darbus galima apžiūrėti gimnazijos priestato pirmame aukšte.
 Konkursą organizavo Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija.

Technologijų mokytojas Evaldas Bagdonavičius

100 0650 100 0651 100 0652 2019050308 2019050311 Autoriaus nuotraukos