Praktiniai mokymai ,,Aktyvus jaunimas”

 Praktiniai mokymai ,,Aktyvus jaunimas” yra skirti 14 – 19 metų moksleiviams. Mokymų tikslas – paskatinti jaunimą būti aktyviais, pilietiškais savo bendruomenės nariais, suvokiančiais savo vertybes, atsakomybę už savo elgesį ir ateitį.

 Mūsų gimnazijoje yra suplanuotos keturios praktinių mokymų dienos. Gegužės 8d. praktiniai mokymai vyko Ih klasės mokinimas, gegužės 15d. IIc klasės mokiniams, o gegužės 31d. praktiniuose mokymuose dalyvaus IIb klasė, birželio 4d. IIa klasė.
 Mokymų metu mokiniai aktyviais praktiniais metodais analizuoja savo ir mokyklos vertybes, mokosi argumentuotai išsakyti savo nuomonę debatų metu, vertina ir analizuoja socialines problemas, ieško sprendimo būdų, imasi įvairių asmeninių iniciatyvų, kuria savo ateities viziją. Šie mokymai tai praktinės veiklos diena, skirta mokinimas geriau suvokti save, savo draugus ir aplinką, naujai įsivertinti savo elgesio pasekmes ir kelti įvairias pilietiškumo kompetencijas.
 Su mokiniais dirba Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektų vadovė, psichologė Lina Straukė.

Socialinė pedagogė Audronė Matuzevičienė

100 0735 100 0720 100 0737 100 0730 Gintaro Stankevičiaus nuotraukos