Juozapinės

 Juozapinės – prasminga pavasario šventė. Šventas Juozapas – darbininkų globėjas. Todėl kovo 19d., kaip ir kasmet, paminėta gimnazijos darbuotojų diena.

 Padėkota už visada švarius, sutvarkytus kabinetus, koridorius, atliktus kitus tarsi ir nepastebimus, nematomus darbus. Antrų klasių gimnazistai (jų kuratorė E. Kavoliūnienė) surengė koncertą, pasveikino visus darbuotojus, padėkojo ir linkėjo kantrybės, sveikatos bei energijos.
 Antrokų koncertas buvo spalvingas ir linksmas. IIc klasės mokiniai šoko tautinius šokius. V. Gvildytė, V. Kanišauskaitė, K. Grigaitė, IIa klasės mokinės, šoko šiuolaikinį savo kūrybos šokį. IIc klasės mokinė G. Bugaitė gitara grojo romansą, B. Jonušys iš IIa klasės padainavo dainą ,,Ant pasaulio krašto“. IIc klasės mokinė K. Montvydaitė renginio dalyvius pradžiugino V. Kernagio daina ,,Baltas paukštis“. IIb klasės vaikinai atliko grupės Skylė dainą ,,Aštuoni karžygiai“. IIb klasės mokinė E. Knizikevičiūtė pralinksmino akordeono muzika, o IIc klasės mokinė E. Gasparonytė sukūrė odę, visi darbuotojai išgirdo padėkos žodžius.
 Gimnazijos direktorius pasveikino visus darbuotojus ir įteikė padėkas už puikų darbą, atsakingumą, darbštumą. Gimnazistai įteikė originalias puokštes.
 Renginį vedė II klasės mokiniai K. Balaševičiūtė ir A. Šoblickas. Renginio pabaigoje visi pakviesti bendrai nuotraukai.

Roberta Vanagaitė, IIb klasė

2019031912 2019031910 2019031901 2019031917 2019031922 2019031924 2019031926 IMG 8372

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos