Dainuokime širdimis

 Tradicine tapusi pilietinės dainos šventė ,,Dainuokime širdimis”, skirta Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti, šiemet vyko kovo 12 dieną.


 Kiekviena gimnazistų klasė buvo paruošusi po vieną ar daugiau dainų. Sulaukta svečių iš Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos, Kupiškio r. Noriūnų pagrindinės mokyklos ir Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos. Aktų salėje dainavo solistai, duetai, tercetai, ansambliai. Skambėjo lietuvių liaudies dainos, grupės ,,Skylė“ lyderio Roko Radzevičiaus dainos, maestro Vytauto Kernagio kūryba. Šventės metu gimnazistai kalbėjo apie menininkus, sportininkus, garsinančius Lietuvą pasaulyje. Pristatytos Andriaus Mamontovo, Asmik Grigorian, Šarūno Marčiulionio sėkmės istorijos. Parodytas ir trečios klasės gimnazistų sukurtas filmukas „Kas man yra laisvė?“ Gimnazistai dalinasi mintimis, ką jiems reiškia būti laisviems, džiaugiasi, kad gyvena nepriklausomoje Lietuvos valstybėje.
 Renginys pralėkė žaibo greitumu. Daina – žmogaus saviraiškos priemonė. Mokiniai dovanojo dainas, parodė, kad jie yra laisvi. Kiekvienas atlikėjas išjautė atliekamas dainas, gyveno jomis. Jaunimui tai geriausias būdas skleistis, parodyti savo talentus, pasitikėti savimi.
 Dėkojame už šventės organizavimą mokytojoms Astai Remeikienei, Ingai Sakalauskienei, gimnazijos direktoriui Virgilijui Žilinskui.

IIc klasės mokinė Augustina Zabukaitė

20190312008  20190312051 2019031202020190312059

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos