Psichologo paskaitos bendruomenei

 Gruodžio 5d. gimnazijos bendruomenei paskaitas skaitė karjeros, šeimos konsultantas, psichologas, kūno psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius.

Lektorius tris pamokas bendravo su IV klasės gimnazistais. Psichologas vedė prevencinės programos paskaitą tema ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo žala žmogui''. Gimnazistai džiaugėsi, kad paskaita jiems buvo naudinga, medžiaga pateikta įdomiai.
 15 valandą lektorius susitiko su mokytojais, mokinių tėveliais, globėjais (rūpintojais) ir skaitė paskaitą tema ,,Paauglystė - virsmas suaugusiu. Kaip bendrauti su paaugliu?'' Aktuali paskaitos tema, psichologo gebėjimas bendrauti su auditorija paskatino diskusijas. Paskaitos dalyviai uždavė klausimų svečiui, o po paskaitos daug kas pasiliko individualiai pasikonsultuoti rūpimais klausimais.

Audronė Matuzevičienė, socialinė pedagogė

101 9804 101 9809